Hitta till Solbacka (Find us)

We are located in Brottby, approx 30 km north of Stockholm City.
You may find it easy to navigate if you enter your present position in the field below - and you will be advised the best way to get to us.
 

Buss 676 eller 625 - Hållplats Brottby
Bil: Kör E18 och sväng av vid Brottby trafikplats.
Kör ca 100 m österut, vid skylt "Sjöberg 5 km", sväng höger in i allén.
Följ vägen ca 2 km.Vid skylt "Solbacka" sväng vänster.
Stallet ligger nere i backen. Bostad och kontor efter ytterligare 200 m. Följ skylten.
Kordinater: 59.544065,18.254235
Satellitkarta