God Jul och Gott Nytt År!

godjul HN 2021

Eva och Jessica (och delar av fölflocken) önskar alla våra fina vänner, hästägare och medhjälpare God Jul och ett gott slut på detta året. Samt, förstås, ett riktigt framgångsrikt och coronafriare Gott Nytt År.