Hitta till Solbacka (Find us)

Hitta till Solbacka är enkelt

Buss 676 eller 625 - Hållplats Brottby
Bil: Kör E18 och sväng av vid Brottby trafikplats.
Kör ca 100 m österut, vid skylt "Sjöberg 5 km", sväng höger in i allén.
Följ vägen ca 2 km.Vid skylt "Solbacka" sväng vänster.
Stallet ligger nere i backen. Bostad och kontor efter ytterligare 200 m. Följ skylten.
Kordinater: 59.544065,18.254235
Satellitkarta