Stora, kuperade beten rena träningslägret för hästar

I tidningen Ridsport nr 15-2009 publicerades en artikel om stora beten och deras postiva inverkan på hästars skellettutveckling. En häst som går på bete dygnet runt i kuperad terräng får förbättrade värden och håterhämtar sig också snabbare efter arbete. Dessutom får de stärkt skelett visar Patty Graham-Thiers artikel i The HORSE.

Detta stämmer väl med vår erfarenhet från våra stora och kuperade beten som ger våra hästar möjligheter att motionera och löpa uppför långa slänter.

stoaringar-pa-bete-090820 Hingstaringar-pa-bete-09061

Originalartikeln var införd i the HORSE. Sammandrag nedan:

Study FindsPastured Horses More Fit


June 09 2009, Article # 14331

Horses are better able to maintain fitness when turned out on large pasture, according to Patty Graham-Thiers, PhD, of Virginia Intermont College, Bristol, Va. She presented results of her recent study at the 2009 Equine Science Society Meeting, held May 29-31 in Keystone, Colo

In the project, researchers divided mature horses into three groups:

  • Full-time turnout on a 100 acre, hilly pasture;
  • Stalled during the day with light exercise five times per week; and
  • Stalled during the day, not exercised.

Groups 2 and 3 spent nights in half acre paddocks. After 14 weeks, the horses in both the pastured and exercised groups had lower heart rates, faster recovery, lower blood lactate levels, lower rectal temperature, and lower peak CO2 blood concentrations after an exercise test, indicating a greater level of fitness.

Additionally, only the pastured horses showed an increase in bone density over the course of the study.