Om konsten att lasta åringar

Om man vill lasta unga och livliga hästar på säkert sätt måste det förberedas genom omsorgsfull och tidig träning. Se här hur vår lastning av 8 åringar gick till inför auktionen 2019.