Eva intervjuas på TV12 om "skrivbordsuppfödning"

Eva intervjuades i TV12 inför auktionslöpningen den 15 oktober 2023.
Ämne: Att vara uppfödare för egna och andras hästar.