Zoey The Princesse tränas för transport (kortfilm)

Vi tog hjälp av John Ricketts för att se till så att Zoey fungerar vid i- och urlastning. Filmen är bara ett snapshot för att visa vad en timmes träning kan åstadkomma i rätta händer.