Uppfödarens kalender

escher mobius strip

Naturens cykler styr oss som sysslar med uppfödning. Allt löper i ett stort kretslopp där vi både lever här och nu, samtidigt som tankar och planering studsar mellan historia och framtid.Det finns ingen början, och inget slut på det vi gör.

Lyckligtvis finns det många delmål - både att sikta på och att glädjas över. Och när målen uppnåtts börjar allt på nytt igen - det är härligt att vara uppfödare!

Hållplatser på resan:

 • Ett föl föds
 • Nästa hingst ska utvärderas och väljas
 • Stoet och fölet ska ut och resa
 • Stoet betäcks och kommer hem om det är dräktigt
 • Fölet ska trygghetstränas och lära sig lita på människor
 • Förra årets föl (åringen) ska uppfostras och transporttränas
 • Betena ska prepareras och underhållas
 • Åringen ska prepareras inför åringsauktionen
 • Avmaskningar, vaccineringar, verkningar, tandläkarbesök, veterinärkontroller
 • Löpande foderstatsberäkningar
 • Beställa torv, strö och annat stallmaterial
 • Pappersarbete, veterinärintyg, export & importdokument, boka transporter
 • Följa upp prestationer på galoppbanorna - Gratulera hästägarna
 • Välja och kontrollera säsongens grov- och kraftfoder
 • Hålla koll på de dräktiga stona
 • Sätta upp fölkameror och börja vaka
 • Ett föl föds

Hur och vad vi gör har vi försökt beskriva i artiklarna på den här sidan.