Våra gäster

Sedan flera år har vi inackorderingshästar parallellt med våra egna. Vi har haft glädjen att sköta om och föda upp högkvalitativa hästar som ägs av kunniga och krävande hästmänniskor. Vi tar gärna emot föl, åringar och avelston.