Kjell Sjöberg för Bloomersfamiljen

 "Fullblodsuppfödning är för kostsam för att man ska våga chansa. Mina ston, föl och åringar måste få det erkänt bästa. Det bästa av stora, friska beten, rätt fodertillskott individuellt och lösdrift i sällskap. Tillgång till walker och sandpaddock underlättar förberedelse av åringar och är bra för avelsstona.
Viktigast: Evas observanta öga, närvaro och kunskap. Det erkänt bästa, som krävs av köpare till våra åringar. Erkänt för att det visat sig fungera. Senast med Tertio Bloom, officiellt högst handikappad 3-åring 2008."

  

080409 - Yankee Bloom med sitt nyfödda stoföl Milibloom e. Miesque´s Son