Betestid

Våra beten på Solbacka består av gamla vallar, naturbeten och lite skog i ytterkanterna. Det växer massor av olika örter och grässorter, buskar och träd som hästarna kan välja att äta av. De har inte betats av hästar innan vi flyttade hit, så de var helt parasitfria. Våra beten på Solbacka har legat obrutna i minst 50 år, så rötterna går djupt ner i jorden och drar upp mineraler. En annan fördel med en tjock gräs-svål är att inga stenar kommer i dagen.

Skötseln av betena består i betesharvning en solig dag i april. Då jämnas marken till, alla gamla högar från förra säsongen dras ut och ev överlevande parasitägg torkar och dör i solen. Betena blir helt släta och fina.

harvning bete 170503

Sen kommer gräsväxten igång och resten av betesperioden klipper vi betena kontinuerligt, så det hela tiden kommer nytt näringsrikt bete. Högt förväxt bete innehåller ingen näring.

betesklipp1_225h betesklipp2_225h

2007 fick vi arrendera ytterligare 10 ha bete, uppdelat i två stora beten. Där hade aldrig gått hästar, så även de betena är parasitfria. Det är nu våra åringsbeten, och där är gräset alltid grönt även den torraste sommar. Åringarnas beten är skönt kuperade, lite som Kentucky sa en gäst från just Kentucky, och de får en härlig kondition av att galoppera upp och ner för sluttningarna. En prasslande påse hjälper till att öka farten då och då.

betestid 

2008 fick vi ytterligare 10 ha på arrende, fina vallar även de obetade av hästar. Det är nu två stora fina beten för ston med föl vid sidan. Där ston o föl går på bete har vi fölfållor som stona inte kan ta sig in i, och där har fölungarna tillgång till fölfoder. Det är viktigt att fölen är vana vid att äta eget foder och att de kan äta ordentligt med kraftfoder när man vänjer av dem. Annars är risken stor att fölet får en onödig "set-back" vid avvänjning.

Och från och med 2017 har vi ytterligare ett naturbete i anslutning till de tidigare. Det ökar vår flexibilitet när det gäller hästarna. OCh så kan vi vila betena med jämna mellanrum.

De årliga promenaderna med åringarna till och från våra externa beten är en mycket angenäm händelse som uppskattas av både oss, våra goda medhjälpare och hästägare. Vi har några trevliga videos från 2018 och 2019 - om du har lust att fördriva några minuter.

aringspromenad 2019