Kontroll, säkerhet och underhåll

Vid olika tillfällen under året gör vi löpande kontroller av hästarnas hälsa och status.

Vi röntgenundersöker våra åringar för att kontrollera att de inte har lösa benbitar.

Hästtandläkaren tar hand om tänderna på åringarna och avlägsnar deras vargtänder efter sommarbete, och han gör även alla avelssstona en gång per år.

Sedan 2014 chippar vi våra föl med ThermoChip som är godkända av Svensk Galopp och följer ISO-standard. Det innebär att vi snabbt kan avläsa fölens / åringarnas temperatur, oftast samtidigt som vi har dem uppbundna för att äta sitt kraftfoder. Det går på mindre än en minut. Suveränt! Under betessäsongen, då hästarna är ute på betena, är det oerhört mycket enklare att kolla om något föl skulle ha en temperaturhöjning.

Av säkerhetsskäl, och på initiativ av försäkringsbolaget, har vi låtit inspektera våra säkerhetsanordningar i stallbyggnader och stallområde.

Säker hästgård (1)

tempchip   chipkoll

xray2   xray3

xray1   dentist

 

Save