Ombetäckning

25-30 dagar efter fölning är det dags att betäcka om stoet. Om vi inte åker så långt bort, tar vi hem sto och föl så fort stoet är färdigbetäckt. Har vi åkt långt, ibland utomlands, stannar de borta tills hon är dräktig minst en månad.

För att veta om stoet är dräktigt, gör man en ultraljudsundersökning vid 14-17 dagar efter ägglossningen. En av anledningarna att man vill kontrollera dräktigheten på ett så tidigt stadium är för att kontrollera att stoet inte är dräktig med tvillingar, vilket är vanligare hos fullblod än hos andra raser.

Är stoet dräktig och allt ser bra ut, gör man ytterligare två ultraljud; ett vid 28 dagar och ett vid 42, då man tittar efter hjärtslag, dvs ser att man har ett levande foster. Det görs för att se att fostret utvecklas normalt. Nästa dräktighetskoll blir inte förrän på hösten, då betäckningsavgiften ska betalas 1 oktober för dräktiga ston. Då tar vi ett blodprov ute på betena, så slipper vi ta in stona för dräktighetsundersökning.

Det är inte alltid som stoet blir dräktigt första gången man betäcker, och då betäcker man igen på nästa brunst. Det händer att man får hålla på och betäcka både 2 och 3 gånger innan stoet ”tar sig”, och vissa år går det inte alls. Har stoet fölat sent på våren har man kanske bara en chans att få henne dräktig det året, innan det blir för sent på säsongen. Det här innebär att våra ston kan gå tomma ett år ibland. Tomma ston fördyrar naturligtvis uppfödningsverksamheten, men ett avelssto kan behöva ta igen sig och ha ett fölfritt år någon gång. Man kan också passa på att sända henne till en hingst som står längre bort om hon inte har föl vid sidan nästa år.